17.06.2017.

7 Juri u Kapeli...
Cvijeće kod Kićiuše
Domaćini Ana i Jurica Rašić kod svoje kuće u Dob
Gospa Fatimska u kapeli u Dobroj Vodi
Ja i moja obitelj (Josip Martić) kod svoje kuće
Jure Lucić (Petrov)
Kićiuša,prelijepo uređena
Mikulići Jurini...
Misa u Brusnici
mladost Dobre Vode...
Muzika pod šatorom u Brusnici
Svećenik nadgleda radove kod Kapele
Gospa Fatimska u Dobroj Vodi